Samenwerking

In het Netwerk  Geboortezorg  Rivierenland (NGR) werken alle betrokken zorgverleners samen, om met elkaar  de aanstaande ouders te kunnen begeleiden tijdens de zwangerschap, rondom de geboorte en in de periode na de geboorte; tot het eerste bezoek van de baby aan het consultatieburo.
Vanuit dit Netwerk, hebben de 7 Betuwse verloskundige praktijken samen met Ziekenhuis Rivierenland het Eerstelijns Verloskundig & Prenataal Screenings Centrum Iris, opgezet.

Verloskundig Centrum Meno

Verloskundigen Praktijk Tiel

Verloskundige Praktijk de Ronding Culemborg

Verloskundigen Praktijk Ochten

 

Verloskundigenpraktijk Overbetuwe Zetten

Verloskundige Praktijk “de Toekomst”

Verloskundigen Praktijk de BetuweWaard te Waardenburg

Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Vergunninghouder SPSRU
De SPSRU is toezichthouder en bewaakt de kwaliteit van alle onderzoeken van het screeningscentrum. Klik hier voor meer informatie over SPSRU.

RIVM 
Het RIVM is eindverantwoordelijk voor de prenatale screening in Nederland. Het RIVM verzorgt  de verplichte geaccrediteerde digitale bijscholing voor professionals.

Klik hier voor meer informatie voor aanstaande ouders over prenatale screening.