De 13 weken echo

De 13 weken-echo wordt vanaf 1 september 2021 in het kader van wetenschappelijk onderzoek aangeboden aan alle zwangere vrouwen.

Bij de 13 weken-echo, wordt net als bij de 20 weken-echo, gekeken hoe je kindje zich ontwikkelt en of er lichamelijke afwijkingen zijn. Ongeveer de helft van de afwijkingen die te vinden zijn bij de 20 weken-echo kan worden opgespoord bij de 13 -wekenecho. Het lijkt erop dat vooral de bijzonder ernstige afwijkingen bij 13 weken al gevonden kunnen worden; voor andere afwijkingen is het nog te vroeg.

Uit het wetenschappelijk onderzoek, dat vier jaar zal duren,  moet blijken hoe zwangere vrouwen en hun partners de 13-wekenecho ervaren, en wat de meerwaarde is van de 13-wekenecho.

Wilt u meer weten? Klik hier.

Video over de 13 weken echo en 20 weken echo