Klachtenregeling

Waarom een klachtenregeling
Wij vinden het belangrijk dat de zwangere vrouwen en hun partners tevreden zijn. Waar mensen samen zijn en samen werken, kan het gebeuren dat iets niet loopt zoals verwacht mag worden. Er kunnen misverstanden ontstaan, gevoelens van onvrede over de behandeling of de bejegening, ontevredenheid over de organisatie, of de manier waarop u bent geïnformeerd. Wij adviseren u daarom uw ervaring, gevoelens of opmerkingen te bespreken met degene die betrokken is bij het gebeurde. Lukt dat niet, of wilt u dat liever niet dan kunt u ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@zrt.nl. De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en bekijkt met u wat u met uw klacht wilt bereiken en helpt u om de meest geschikte en door u gewenste weg te vinden voor de afhandeling van de klacht. Kortom, we stellen het op prijs als u uw opmerkingen aan ons doorgeeft. U kunt daarmee uw gevoelens van onvrede uiten en het helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren waar dat nodig is.

Hoe zoekt u contact?
De klachtenfunctionaris is via onderstaande gegevens te bereiken:

 • Telefonisch: (0344) 674 351, bij afwezigheid kunt u een bericht inspreken.
 • Persoonlijk: De werkkamer van de klachtenfunctionaris vindt u op de begane grond, meteen na de medicijn registratie balie naar links (richting tandarts Breedveld). Let op: er is niet altijd een klachtenfunctionaris aanwezig in het ziekenhuis. Je kunt vooraf een afspraak maken door te bellen of mailen naar klachtenfunctionaris@zrt.nl.
 • Schriftelijk: U kunt gebruik maken van het klachtmeldingsformulier, dat u kunt downloaden of krijgen bij de centrale receptie.

Klachtmeldingsformulier sturen:

 • U kunt een brief sturen naar:
  Ziekenhuis Rivierenland
  T.a.v. de klachtenfunctionaris
  Postbus 6024
  4000 HA Tiel
 • U kunt uw brief in een van de brievenbussen ‘klachtenfunctionaris’ deponeren. Deze brievenbussen bevinden zich in Tiel in de centrale liftenhal en in Culemborg tegenover de receptie.
 • U kunt ook mailen naar: klachtenfunctionaris@zrt.nl

Met het indienen van uw klacht geeft u toestemming aan de klachtenfunctionaris om kennis te nemen van uw medische gegevens voor zover noodzakelijk voor de behandeling van uw klacht.

Meer informatie

De klachtenregeling en het huishoudelijk reglement van de klachten-commissie zijn op aanvraag beschikbaar bij de klachtenfunctionaris.