Samenwerking

In het Netwerk Geboortezorg Rivierenland (NGR) werken alle betrokken zorgverleners samen, om met elkaar  de aanstaande ouders te kunnen begeleiden tijdens de zwangerschap, rondom de geboorte en in de periode na de geboorte; tot het eerste bezoek van de baby aan het consultatieburo. Uitgangspunt in de samenwerking is dat de benodigde zorg met respect voor de zwangere vrouw, haar ongeboren kind en haar partner, naar beste vermogen en in een veilige omgeving wordt geleverd.

Vanuit dit netwerk, hebben de 7 Betuwse verloskundige praktijken samen met Ziekenhuis Rivierenland voor de 20 weken echo in 2007 het  Eerstelijns Verloskundig & Prenataal Screenings Centrum Iris opgezet, in de vorm van een coöperatie. Sinds 2021 kunt u bij IRIS ook voor de 13 weken terecht.

Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door:
– Ariane Moskie: voorzitter en 1e lijns –  verloskundige
Wendy Bosboom, secretaris en lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Rivierenland
– Ellen Rooswinkel: penningmeester en 1e lijns – verloskundige

Verloskundig Centrum Meno
Zij Vrouw & Geboortezorg
Verloskundige praktijk de Ronding
Verloskundigen Praktijk Ochten
Verloskundigenpraktijk Overbetuwe
Verloskundige praktijk de Toekomst
Verloskundigenpraktijk de BetuweWaard
Ziekenhuis Rivierenland

Vergunninghouder SPSRU
De SPSRU is toezichthouder en bewaakt de kwaliteit van alle onderzoeken van het screeningscentrum. Klik hier voor meer informatie over SPSRU.

RIVM
Het RIVM is eindverantwoordelijk voor de prenatale screening in Nederland. Het RIVM verzorgt de verplichte geaccrediteerde digitale bijscholing voor professionals.