Samenwerking

In het Netwerk Geboortezorg Rivierenland (NGR) werken alle betrokken zorgverleners samen, om met elkaar  de aanstaande ouders te kunnen begeleiden tijdens de zwangerschap, rondom de geboorte en in de periode na de geboorte; tot het eerste bezoek van de baby aan het consultatieburo.
Vanuit dit Netwerk, hebben de 7 Betuwse verloskundige praktijken samen met Ziekenhuis Rivierenland het Eerstelijns Verloskundig & Prenataal Screenings Centrum Iris, opgezet.

Verloskundig Centrum Meno

Verloskundigenpraktijk Tiel

Verloskundige praktijk de Ronding

Verloskundigen Praktijk Ochten

Verloskundigenpraktijk Overbetuwe

Verloskundige praktijk de Toekomst

Verloskundigenpraktijk de BetuweWaard

Ziekenhuis Rivierenland

Vergunninghouder SPSRU
De SPSRU is toezichthouder en bewaakt de kwaliteit van alle onderzoeken van het screeningscentrum. Klik hier voor meer informatie over SPSRU.

RIVM
Het RIVM is eindverantwoordelijk voor de prenatale screening in Nederland. Het RIVM verzorgt  de verplichte geaccrediteerde digitale bijscholing voor professionals.