De 20 weken echo

Het gesprek vooraf
Voor de 20 weken echo heeft u eerst een gesprek met uw verloskundige of gynaecoloog. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen stellen. U krijgt uitleg en informatie over:
1.het onderzoek,
2.de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd,
3.de betekenis van de uitslag,
4.afwijkingen die met de echo ontdekt kunnen worden

Na afloop van het gesprek krijgt u een folder waarin u de belangrijkste informatie over de 20 weken echo nog eens kunt nalezen.

Tijdens de echo
Tijdens de echo ligt u op uw rug. Degene die de echo uitvoert, zal u vragen om uw buik te ontbloten. Daarna krijgt u wat gel op uw buik en wordt er een transducer over uw buik bewogen. Vanaf dat moment verschijnen de echobeelden op een monitor. De echo werkt met onhoorbare geluidsgolven en brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind.

De 20 weken echo bij tweelingen
Bent u in verwachting van een tweeling? Dan wordt elk kindje apart onderzocht.

De uitslag na afloop
De uitslag van de 20 weken echo krijgt u meestal direct na afloop. Als bij de 20 weken echo een lichamelijke afwijking wordt gezien of als er twijfels zijn, dan wordt er een vervolgonderzoek geadviseerd. Tijdens een gesprek met uw verloskundige of gynaecoloog wordt u uitgebreid voorgelicht over dit vervolgonderzoek. Bij hen kunt u ook met uw vragen terecht.
Lees meer over het vervolgonderzoek