Onderzoeken

Onderzoeken
Het echoscopisch onderzoek is een onderzoek waarbij met behulp van geluidsgolven de baby in het lichaam van de zwangere vrouw zichtbaar kan worden gemaakt.
Dit onderzoek is veilig voor het ongeboren kindje.

Bij IRIS wordt de SEO uitgevoerd; dit onderzoek wordt ook wel de twintig- weken echo genoemd. Meer informatie over de 20 weken echo? Bekijk hier het filmpje waarin wordt uitgelegd wat de 20-weken echo is.

Het onderzoek kan bestaan uit:
De NIPT: bloedonderzoek van de moeder naar het chromosomenpatroon van het kindje
Een vlokkentest: het wegnemen en onderzoeken van een stukje weefsel van de moederkoek
Een vruchtwaterpunctie: het wegnemen en onderzoeken van wat vruchtwater.
Als uit het vervolgonderzoek blijkt dat u in verwachting bent van een kindje met het downsyndroom, of het syndroom van edwards of patau, dan staat u voor een belangrijke beslissing: de zwangerschap verder uitdragen of ervoor kiezen deze af te laten breken.
Wat u ook beslist, het is uw beslissing.
U komt ook in aanmerking voor een vervolgonderzoek als bij de nekplooi groter is dan 3.5 millimeter. Dat staat los van de kansberekening.
In dit geval bestaat het vervolgonderzoek uit een GUO: een uitgebreid echo onderzoek bij 20 weken in een gespecialiseerd echo centrum.

Kans op een miskraam
Het is mogelijk dat de vruchtwaterpunctie of de vlokkentest een miskraam veroorzaakt.
De kans daarop is 3 tot 4 op de 1000 onderzoeken.
Bij de vlokkentest is de kans ietsje groter dan bij de vruchtwaterpunctie.
Het is aan u om te beslissen of u dit risico wel of niet wilt nemen.
En heeft u vragen en/ of twijfels, neem dan gerust contact op met uw verloskundige of gynaecoloog voor een gesprek.

Bij IRIS wordt de SEO uitgevoerd; dit onderzoek wordt ook wel de twintig- weken echo genoemd. 

Meer weten over onderzoeken?

De 13 weken echo
De 20 weken echo